temperatura 18°C
smer vetra J
hitrost 1.1m/s

Seje občinskega sveta

Seje občinskega sveta v mandatu 2014-2018
Seje občinskega sveta v mandatu 2010-2014

7. redna seja občinskega sveta, 10. 7. 2019 ob 17. uri


Datum: 01.07.2019

Sklic 7. redne seje

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Realizacija sklepov in potrditev zapisnika 6. redne seje

Gradivo k 2. točki

Osnutek zapisnika 6. redne seje

3. Določitev in potrditev dnevnega reda

4. Predlog sklepa o sofinanciranju ločenega izvajanja pouka posameznih predmetov v kombiniranem oddelku 3. in 5. razreda v Podružnični šoli Štanjel

Gradivo k 4. točki

5. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k sofinanciranju delovnega mesta računalničar-organizator informacijske dejavnosti v Osnovni šoli Antona Šibelja-Stjenka Komen v obsegu 20 % za šolsko leto 2019/2020

Gradivo k 5. točki

6. Vprašanja, pobude, odgovori

 

Potrjen zapisnik 7. redne seje

natisni