temperatura 20°C
smer vetra V
hitrost 1.9m/s

Seje občinskega sveta

Seje občinskega sveta v mandatu 2014-2018
Seje občinskega sveta v mandatu 2010-2014

10. redna seja občinskega sveta, 23. 12. 2019 ob 16.00 uri


Datum: 09.12.2019

 

 

Sklic 10. redne seje

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 9. redne seje

Gradivo k 2. točki

Osnutek zapisnika 8. redne seje

3. Določitev in potrditev dnevnega reda

4. Predlog Strategije financiranja društev, ki delujejo v javnem interesu in celodnevno izvajajo programe na območju občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana v obdobju od leta 2020 do 2024

Gradivo k 4. točki

5. Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o organiziranju šolskih prevozov in prevozov otrok s posebnimi potrebami ter povračilu stroškov prevoza v Občini Komen

Gradivo k 5. točki

6. Predlog Pravilnika o subvencijah mladim in mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja v Občini Komen

Gradivo k 6. točki

7. Predlog Letnega programa športa Občine Komen za leto 2020

Gradivo k 7. točki

8. Sklep o izbrisu zaznambe urejanja prostora - javne infrastrukture na področju kulture na parceli št. 1009/4 k.o. 2416 Štanjel

Gradivo k 8. točki

9. Predlog Odloka o ukinitvi Javnega zavoda Komenski Kras - prva obravnava ter Predlog Sklepa o pričetku postopka redne likvidacije Javnega zavoda Komenski Kras

Gradivo k 9. točki

10. Predlog Sklepa o vključitvi Občine Komen v skupno Regionalno destinacijsko organizacijo (RDO) Krasa in Brkinov

Gradivo k 10. točki

11. Predlog Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2020 - druga obravnava

Gradivo k 11. točki

12. Predlog Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2021 - druga obravnava

Gradivo k 12. točki

13. Vprašanja, pobude, odgovori


POTRJEN ZAPISNIK-10. REDNA

 

natisni