temperatura 16°C
smer vetra J
hitrost 1.2m/s

Seje občinskega sveta

Seje občinskega sveta v mandatu 2014-2018
Seje občinskega sveta v mandatu 2010-2014

2. dopisna seja občinskega sveta, 30. 3. 2020


Datum: 29.03.2020

Predlagani dnevni red:

 Sklic dopisne seje marec 2020 29.3.2020.pdf

 

1. Predlog Sklepa o sklenitvi pogodbe o določitvi plačila likvidacijskemu upravitelju;

Gradivo k 1. točki.pdf

2. Predlog Sklepa o seznanitvi z dokumentacijo v postopku redne likvidacije Javnega zavoda Komenski Kras;

Gradivo k 2. točki 1.pdf

Gradivo k 2. točki 2.pdf

Gradivo k 2. točki 3.pdf

Gradivo k 2. točki 4.pdf

3. Predlog Obvezne razlage Lokacijskih pogojev in usmeritev za projektiranje in gradnjo občinskega lokacijskega načrta Štanjel – staro jedro (Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Štanjel – staro jedro Uradni list RS, št. 66/05) – za predvideno namembnost kompleksa več objektov in stolp 1 in Predlog Obvezne razlage Lokacijskih pogojev in usmeritev za projektiranje in gradnjo občinskega lokacijskega načrta Štanjel – staro jedro (Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Štanjel – staro jedro Uradni list RS, št. 66/05) – za predvideno namembnost objektov GR5 in GR6;

Gradivo k 3. točki 1.pdf

Gradivo k 3. točki 2.pdf

Gradivo k 3. točki ZAPISNIK SPK.pdf

4. Predlog Sklepa o predlaganju skupnega predstavnika občin Divača, Hrpelje – Kozina, Komen in Sežana v NS delniške družbe KSP d.d. Sežana;

Gradivo k 4. točki.pdf

Gradivo k 4. točki ZAPISNIK 9. SEJE KMVVI 6.3..pdf

5. Predlog Sklepa o predlaganju kandidata za člana sveta OI JSKD Sežana;

Gradivo k 5. točki.pdf

6. Predlog Sklepa o imenovanju vaškega odbora vaške skupnosti Brje pri Komnu;

Gradivo k 6. točki.pdf

7. Predlog Sklepa o podpisu pristopne izjave k dogovoru o spodbujanju zmanjšanja uporabe plastičnega pribora v slovenskih občinah;

Gradivo k 7. točki.pdf

8. Predlog Sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Komen za leti 2020 in 2021;

Gradivo k 8. točki.pdf

9. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2019 in plan aktivnosti za leto 2020 (seznanitev).

Gradivo k 9. točki.pdf

 

 

natisni