temperatura 28°C
smer vetra V
hitrost 6.1m/s

Seje občinskega sveta

Seje občinskega sveta v mandatu 2014-2018
Seje občinskega sveta v mandatu 2010-2014

5. dopisna seja občinskega sveta, 3. 6. 2020


Datum: 02.06.2020

Sklic dopisne seje:

 Sklic 5. dopisne seje 3.6.2020.pdf

Predlagani dnevni red:

 1. Predlog Obvezne razlage Tabele 2: Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo za posamezne objekte v prostorski enoti ŠT-MS 01 – GRAD, ki je del besedila OLN Štanjel – staro jedro;

 Gradivo k tč.1.pdf

 2. Predlog Odloka o spremembi Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Komen - skrajšani postopek.

Gradivo k tč.2.pdf

Zapisnik Statutarno pravne komisije z dne 2. 6. 2020.pdf

natisni