temperatura 16°C
smer vetra J
hitrost 1.2m/s

Seje občinskega sveta

Seje občinskega sveta v mandatu 2014-2018
Seje občinskega sveta v mandatu 2010-2014

12. redna seja občinskega sveta, 15.7.2020 ob 17.00 uri v Viteški dvorani Gradu Štanjel


Datum: 06.07.2020

Sklic seje

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

 

2. Pregledi in realizacije sklepov ter potrditev zapisnikov

  • Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 5. dopisne seje z dne 3. 6. 2020

GRADIVO K TČ. 2-realizacija sklepov, 5. dopisna

GRADIVO K TČ. 2-osnutek zapisnika, 5. dopisna

 

  •  Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 11. redne seje z dne 11. 6. 2020

GRADIVO K TČ. 2-realizacija sklepov, 11. redna

GRADIVO K TČ. 2-osnutek zapisnika, 11. redna

 

3. Določitev in potrditev dnevnega reda

 

4. Predstavitev delovanja komisije za mlade

 

5. Problematika dežurne službe ZD Sežana

 

6.  Predlog Odloka o podelitvi javnega pooblastila na področju razvojne, turistične in kulturne dejavnosti v Občini Komen -  hitri postopek

GRADIVO K TČ. 6

 

7.  Predlog Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Komen – prva obravnava

 GRADIVO K TČ. 7

 

8.   Predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Komen – prva obravnava

GRADIVO K T. 8

 

9.   Predlog Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24 – urne dežurne pogrebne službe v Občini Komen – prva obravnava

GRADIVO K TČ. 9

 

10.  Predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24 – urne dežurne pogrebne službe v Občini Komen – prva obravnava

GRADIVO K TČ. 10

 

11.  Predlog Sklepa o imenovanju dveh članov vaškega odbora vaške skupnosti Komen

GRADIVO K T. 11

 

12. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na parceli št. 1615/4 k.o. Sveto

GRADIVO K TČ. 12

 

13. Vprašanja, pobude, odgovori.

 

Potrjen zapisnik-12. redna.pdf

 

 

natisni