temperatura 18°C
smer vetra J
hitrost 1.1m/s

Seje občinskega sveta

Seje občinskega sveta v mandatu 2014-2018
Seje občinskega sveta v mandatu 2010-2014

13. redna seja občinskega sveta Občine Komen - sreda, 4. 11. 2020 ob 17.00 uri preko videokonference v aplikaciji ZOOM


Datum: 22.10.2020

Sklic seje

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Pregled realizacije sklepov ter potrditev zapisnikov

  • Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika - 12. redna seja OS, 15.7.2020 

 

GRADIVO K TČ. 2 - realizacija sklepov, 12 redna

GRADIVO K TČ. 2 - osnutek zapisnika 12. redna

 

  • Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika - 6. dopisna seja OS, 15.10.2020

 

GRADIVO K TČ. 2 - realizacija sklepov, 6. dopisna

GRADIVO K TČ. 2 - osnutek zapisnika, 6. dopisna


3. Določitev in potrditev dnevnega reda

 

4. Predlog Sklepa o določitvi cene programov javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Sežana od 1. 11. 2020

GRADIVO K TČ. 4

4. CENIK -1.11. 2020 -zadnja.pdf

 

5. Predlog Sklepa o izdaji predhodnega mnenja k Strateškemu načrtu Kosovelove knjižnice Sežana za obdobje 2021-2025

GRADIVO K TČ. 5

5. STRATESKI NACRT KOSOVELOVE KNJIZNICE 2021-2025.pdf


6. Predlog Sklepa o sofinanciranju investicije v prostore dnevnega varstva starejših Komen

GRADIVO K TČ. 6

 

7. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskih cestah (skrajšani postopek)

GRADIVO K 7. TČ

 

8.  Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v skupščino Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov d.o.o.

GRADIVO K 8. TČ.-obrazložitev

GRADIVO K TČ. 8 - zapisnik KMVVI

 

9. Predlog Sklepa o ugotovitvi prenehanja članstva zaradi odstopa ter o imenovanju nadomestnega člana Nadzornega odbora za preostanek mandata 2018 – 2022

GRADIVO K TČ. 9

GRADIVO K TČ. 9-zapisnik KMVVI

  

10. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena k.o. Kobjeglava, Hruševica

GRADIVO K TČ. 10

 

11. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na parcelah št. 949/15 in 950/37 obe k.o. 2416 Štanjel

GRADIVO K TČ. 11

 

12. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Komen za obdobje od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020

GRADIVO K TČ. 12

 

13. Predlog Rebalansa-1 proračuna Občine Komen za leto 2020

GRADIVO K TČ. 13

 

14. Vprašanja, pobude, odgovori

 

Sprejeti sklepi 13. redne seje.pdf

 

POTRJEN ZAPISNIK 13. REDNE SEJE

 

 

 

 

 

 

 

 

natisni