temperatura 16°C
smer vetra J
hitrost 1.2m/s

Seje občinskega sveta

Seje občinskega sveta v mandatu 2014-2018
Seje občinskega sveta v mandatu 2010-2014

7. dopisna seja občinskega sveta, 26. 11. 2020 - 27. 11. 2020


Datum: 25.11.2020

Sklic 7. dopisne seje.pdf

Predlagani dnevni red:

1.    Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskih cestah (skrajšani postopek);

Gradivo k 1. točki.pdf

2.    Predlog Sklepa o predlaganju kandidatov za sodnike porotnike pri Okrožnem sodišču v Kopru;

Gradivo k 2. točki.pdf

Zapisnik 3. dopisne seje KMVVI z dne 24. 11 (1).pdf

3.    Predlog Sklepa o imenovanju skupnega predstavnika občin Divača, Hrpelje – Kozina, Komen v svetu JZ Kosovelova knjižnica Sežana;

Gradivo k 3. točki.pdf

Dopis Kosovelova knjižnica Sežana.pdf

4.    Predlog sklepa o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2021;

Gradivo k 4. točki.pdf

5.    Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za obračun NUSZ za leto 2021;

Gradivo k 5. točki.pdf

6.    Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na parcelah št. 2393/2 k.o. 2701 Dolanci, 3545/39 in 3521/13 obe k.o. 2412 Komen.

Gradivo k 6. točki.pdf

 

Zapisnik 7. dopisne seje.pdf

natisni