temperatura 16°C
smer vetra J
hitrost 1.2m/s

Seje občinskega sveta

Seje občinskega sveta v mandatu 2014-2018
Seje občinskega sveta v mandatu 2010-2014

8. dopisna seja občinskega sveta, 26. 3. 2021 -29. 3. 2021


Datum: 26.03.2021

Predlagani dnevni red:

Sklic 8. dopisne.pdf


1.   Predlog Odloka o spremembi Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Komen – skrajšani postopek

Gradivo k 1. točki - Predlog odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln na obmocju Obcine Komen.pdf

Gradivo k 1. točki - Besedilo odloka s spremembami.docx

2.   Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov lokalne skupnosti v svetu javnega zavoda Osnovna šola Antona Šibelja – Stjenka Komen

Gradivo k 2. točki - Predlog - obrazložitev - imenovanje predstavnikov v svet OŠ.pdf

Gradivo k 2. točki -Predlog Sklepa.pdf

Gradivo k 2. točki - Zapisnik 4. dopisne seje KMVVI.pdf

Gradivo k 2. točki Poziv OŠ Komen.pdf

 

Potrjen zapisnik - 8. dopisna.pdf

natisni