temperatura 27°C
smer vetra V
hitrost 5.6m/s

Seje občinskega sveta v mandatu 2010-2014

1. redna (konstitutivna) seja občinskega sveta


Datum: 12.11.2010

V skladu z 8. členom Poslovnika občinskega sveta občine Komen je predlagan naslednji dnevni red:
 

  1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov;
  2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana;
  3. Imenovanje mandatne komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana;
  4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov svetnikov;
  5. Poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah kandidatov za župana;
  6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

Sklic 1. konstitutivne seje.doc

 

 Zapisnik 1. redne (konstitutivne seje), 12.11.2010.pdf

 

natisni