temperatura 27°C
smer vetra V
hitrost 5.6m/s

Seje občinskega sveta v mandatu 2010-2014

3. redna seja občinskega sveta, 16.2.2011 ob 17. uri


Datum: 16.02.2011

Predlagani dnevni red:

1.    Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2.    Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 2. redne seje;

ZAPISNIK 2.REDNE SEJE.pdf

3.    Določitev in potrditev dnevnega reda;

4.    Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi organov skupne občinske uprave - skrajšani postopek;

Gradivo 4. točka.pdf

5.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih GJS zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov - skrajšani postopek;

Gradivo 5. točka.pdf

6.    Predlog oblikovanja nove cene javne infrastrukture ravnanja z odpadki za gospodinjstva;

Gradivo 6. točka.pdf

7.    Predlog Sklepa o imenovanju drugih delovnih teles, katerih ustanovitev in naloge določajo zakoni;

Gradivo 7. točka.pdf

Gradivo 7. točka- zapisnik KMVVI.pdf

8.    Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v svet Razvojne agencije ROD;

Gradivo 8. točka.pdf

9.    Predlog Sklepa o imenovanju uredniškega odbora občinskega glasila;

Gradivo 9. točka.pdf

10.Predlog Programske zasnove občinskega glasila;

Gradivo 10. točka.pdf

11.Informacija glede rekonstrukcije vodovoda;

gradivo 11. točka.pdf

Gradivo 11. točka - pogodba in dogovor.pdf

12.Informacija glede Centra za ravnanje z odpadki Krasa, Istre in Notranjske Logatec;

Gradivo 12. točka.pdf

Gradivo 12. točka - osnutek pogodbe Logatec.pdf

13.Predlog Odloka o proračunu občine Komen za leto 2011 - druga obravnava;

Gradivo 13. točka.pdf

Gradivo 13. točka - predlog sklepa o znižanju plačila.pdf

14.Predlog Odloka o proračunu občine Komen za leto 2012 - prva obravnava;

 Gradivo 14. točka.pdf

15.Vprašanja, pobude, odgovori.  

 

sprejeti sklepi - 3. redna seja.doc

Zapisnik 3. redne seje, 16.2.2011.pdf

natisni