temperatura 27°C
smer vetra V
hitrost 5.2m/s

Seje občinskega sveta v mandatu 2010-2014

4. redna seja občinskega sveta, 23.3.2011 ob 17. uri


Datum: 18.02.2011

Sklic 4. redne seje.PDF

Predlagani dnevni red:

1.    Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2.    Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 3. redne seje;

Predlog zapisnika 3. redne seje.PDF

3.    Določitev in potrditev dnevnega reda;

4.    Predlog sklepa o uskladitvi cene programov javnega zavoda Vrtec Sežana za šolsko leto 2010/2011;

Gradivo k 4. točki.PDF

5.    Ocena stanja varnosti v občini Komen za leto 2010;

Gradivo k 5. točki.PDF

6.    Ocena izvajanja občinskega programa varnosti občine Komen v letu 2010 in Poročilo o delu MIR za leto 2010;

Gradivo k 6. točki - Ocena izvajanja OPV.PDF

Gradivo k 6. točki - Poročilo o delu MIR v letu 2010.PDF

7.    Predlog Strategije financiranja društev, ki delujejo v javnem interesu in celodnevno izvajajo programe na območju občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana v obdobju od leta 2011 do 2014;

 Gradivo k 7. točki.pdf

8.    Predlog Letnega programa kulture Občine Komen za leto 2011;

Gradivo k 8. točki.PDF

9.    Predlog Letnega programa športa v Občini Komen za leto 2011;

Gradivo k 9. točki.PDF

10.Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Komen;

 Gradivo k 10. točki.pdf

11.Predlog Odloka o proračunu občine Komen za leto 2012 – druga obravnava;

Gradivo k 11. točki - predlog sklepa.PDF

Gradivo k 11. točki - kadrovski načrt (organi skupne OU).PDF

12.Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v občini Komen;

Gradivo k 12. točki.PDF

13.Predlog Sklepa o imenu občinskega glasila;

Gradivo k 13. točki.PDF

14.Vprašanja, pobude, odgovori.

 

Razširitev dnevnega reda 4. seja.doc

Predlog Sklepa o podelitvi brezplačne služnosti.pdf

 

 Sprejeti sklepi 4. redne seje.doc

 

natisni