temperatura 27°C
smer vetra V
hitrost 5.2m/s

Seje občinskega sveta v mandatu 2010-2014

5. redna seja občinskega sveta, 18. 5. 2011 ob 17. uri


Datum: 14.04.2011

Sklic 5. redne seje.pdf  

Predlagani dnevni red:  

1.    Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;  

2.    Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 4. redne seje;  

Predlog Zapisnika 4. redne seje.pdf  

3.    Določitev in potrditev dnevnega reda;  

4.    Poročilo o oskrbi občine Komen z električno energijo – seznanitev;  

Gradivo k 4. točki.pdf  

5.    Letno poročilo Razvojne agencije ROD Ajdovščina za leto 2010 – seznanitev;  

Gradivo k 5. točki.pdf  

6.    Predlog Sklepa o zagotavljanju plačila oz. doplačila oskrbnih stroškov upravičencu do institucionalnega varstva, ki mu je zagotovljena nadomestna oblika bivanja in oskrbe izven mreže javne službe;  

Gradivo k 6. točki.pdf  

7.    Predlog Sklepa o izdaji soglasja k podpisu pogodbe o sofinanciranju programa Regijske varne hiše;  

 

8.    Zaključni račun proračuna občine Komen za leto 2010;  

Gradivo k 8. točki.pdf  

9.    Rebalans proračuna občine Komen za leto 2011;  

Gradivo k 9. točki.pdf  

10.Vprašanja, pobude, odgovori.

 

 

 

Predlog razširitve dnevnega reda.pdf

 

10. Predlog Sklepa o prejemnikih priznanj Občine Komen za leto 2010;

 

Gradivo k 10. točki.pdf

Zapisnik Komisije za priznanja.pdf

 

11. Predlog Sklepa o imenu občinskega glasila;

Gradivo k 11. točki.pdf

 

 

 

natisni