temperatura 27°C
smer vetra V
hitrost 5.2m/s

Seje občinskega sveta v mandatu 2010-2014

8. redna seja občinskega sveta, 16. 11. 2011


Datum: 03.11.2011

Vabilo, 8.redna seja, 16.11.2011.pdf

Predlagani dnevni red:  

1.    Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2.    Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 7. redne seje;

Osnutek zapisnika 7. redne seje.pdf

3.    Določitev in potrditev dnevnega reda;

4.    Komen trg – idejna zasnova;

5.    Predlog Odloka o rebalansu proračuna občine Komen za leto 2011;

Gradivo k 5. točki.pdf

6.    Seznanitev z izvajanjem projekta »Spominska soba Karla Štreklja in dogodkov, ki so zaznamovali njegov domači kraj med 1. svetovno vojno«;

Gradivo k 6. točki.pdf

7.    Predlog Sklepa o zvišanju cene programa Vrtca Sežana v razvojnem oddelku;

Gradivo k 7. točki.pdf

Gradivo k 7. točki - zapisnik.pdf

8.    Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012;

Gradivo k 8. točki.pdf

9.    Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2012;

Gradivo k 9. točki.pdf

10. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika v svet zavoda Vrtec Sežana;

Gradivo k 10. točki.pdf

11. Vprašanja, pobude, odgovori.

 

 

Sprejeti sklepi 8. redne seje.doc

 

 

 

natisni