temperatura 32°C
smer vetra Z
hitrost 2.7m/s

Seje občinskega sveta v mandatu 2010-2014

9. redna seja občinskega sveta, 21. 12. 2011


Datum: 18.11.2011

Sklic 9. redne seje.pdf

 

Predlagani dnevni red:  

1.    Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2.    Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 8. redne seje;

Osnutek zapisnika 8. redne seje.pdf

 

3.    Določitev in potrditev dnevnega reda;

4.    Idejna zasnova dograditve vrtca v Komnu;

Gradivo k 4. točki.pdf

 

5.    Predlog Pravilnika o dodeljevanju subvencij mladim družinam v občini Komen za prenovo stanovanjskih stavb;

Gradivo k 5. točki.pdf

 

6.    Predlog Odloka o spremembi proračuna občine Komen za leto 2012;

Gradivo k 6. točki - rebalans.pdf

Gradivo k 6. točki - letni načrt ravnanja s premoženjem.pdf

Gradivo k 6. točki - kadrovski načrt.pdf

 

7.    Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje izgradnje kanalizacije in čistilne naprave v naselju Komen (prva obravnava);

 Gradivo k 7. točki - obrazložitev odloka.pdf

Gradivo k 7. točki - predlog odloka.doc

Gradivo k 7. točki - program opremljanja.doc

Gradivo k 7. točki - karta.pdf

 

8.    Vprašanja, pobude, odgovori.

natisni