temperatura 32°C
smer vetra Z
hitrost 2.7m/s

Seje občinskega sveta v mandatu 2010-2014

10. redna seja občinskega sveta, 15. 2. 2012 ob 17. uri


Datum: 16.01.2012

 

 Sklic 10. redne seje.pdf

Predlagani dnevni red:  

1.    Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2.    Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 9. redne seje;

Osnutek zapisnika 9. redne seje.pdf

3.    Določitev in potrditev dnevnega reda;

4.    Predlog spremembe cene ravnanja z odpadki zaradi uvedbe cene obdelave komunalnih odpadkov, povišanja cene javne infrastrukture ter popravek cene finančnega jamstva za zaprtje odlagališča;

Gradivo k 4. točki.pdf

5.    Predlog Odloka o ustanovitvi razvojnega sveta južnoprimorske regije – skrajšani postopek;

Gradivo k 5. točki.pdf

6.    Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana – prva obravnava;

Gradivo k 6. točki.pdf

7.    Predlog  Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana – prva obravnava;

Gradivo k 7. točki.pdf

8.    Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje izgradnje kanalizacije in čistilne naprave v naselju Komen - druga obravnava;

Gradivo k 8. točki.pdf

9.    Predlog Pravilnika o načinu odmere in plačevanja komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje v naselju Komen;

Gradivo k 9. točki.pdf

10.  Predlog Pravilnika o dodeljevanju subvencij mladim družinam v občini Komen za prenovo stanovanjskih stavb;

Gradivo k 10. točki.pdf

11.  Predlog Letnega programa športa v Občini Komen za leto 2012;

Gradivo k 11. točki.pdf

12.  Predlog Letnega programa kulture v Občini Komen za leto 2012;

Gradivo k 12. točki.pdf

13.  Predlog Sklepa o izdaji soglasja k imenovanju direktorice JZ Kraške lekarne Ilirska Bistrica;

Gradivo k 13. točki.pdf

14.  Vprašanja, pobude, odgovori.  

 

Sprejeti sklepi, 10.redna 15.2.2012.doc

natisni