temperatura 29°C
smer vetra Z
hitrost 2.1m/s

Seje občinskega sveta v mandatu 2010-2014

14. redna seja občinskega sveta, 21. 11. 2012 ob 17. uri


Datum: 09.11.2012

Predlagani dnevni red:

Sklic 14. redne seje.pdf

1.       Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2.       Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 13. redne seje;

Predlog zapisnika 13. redne seje.pdf

3.       Določitev in potrditev dnevnega reda;

4.       Predlog Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Komen – prva obravnava;

Gradivo k 4. točki.pdf

5.       Predlog Odloka o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali – prva obravnava;

Gradivo k 5. točki.pdf

6.       Predlog Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v Občini Komen – prva obravnava;

Gradivo k 6. točki.pdf

7.       Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2013;

Gradivo k 7. točki.pdf

8.       Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013;

Gradivo k 8. točki.pdf

9.       Predlog Sklepa o izdaji mnenja o imenovanju direktorice javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana;

Gradivo k 9. točki.pdf

10.    Vprašanja, pobude, odgovori;

 

11.    Delovni pogovor o turističnem razvoju Štanjela.

 

Sprejeti sklepi, 14. redna seja 21. 11. 2012.doc

 

natisni