temperatura 31°C
smer vetra JZ
hitrost 3.2m/s

Seje občinskega sveta v mandatu 2010-2014

15. redna seja občinskega sveta, 19. 12. 2012 ob 17. uri


Datum: 30.11.2012

Predlagani dnevni red:

 Sklic 15. redne seje.pdf

1.    Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2.    Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 14. redne seje;

Predlog zapisnika 14. redne seje.pdf

3.    Določitev in potrditev dnevnega reda;

4.    Predlog Sklepa o izdaji soglasja Zavodu za socialno oskrbo Pristan Podnanos k predlogu cene storitve »Pomoč družini na domu« v letu 2013;

 Gradivo k 4. točki.pdf

5.    Predlog Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Komen – druga obravnava;

Gradivo k 5. točki.pdf

6.    Predlog Odloka o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali – druga obravnava;

Gradivo k 6. točki.pdf

7.    Predlog Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v Občini Komen – druga obravnava;

Gradivo k 7. točki.pdf

8.    Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Komen – skrajšani postopek;

Gradivo k 8. točki.pdf

9.    Vprašanja, pobude, odgovori.

natisni