temperatura 31°C
smer vetra JZ
hitrost 3.2m/s

Seje občinskega sveta v mandatu 2010-2014

16. redna seja občinskega sveta, 24. 1. 2013 ob 17. uri


Datum: 15.01.2013

Sklic 16. redne seje.pdf

 Predlagani dnevni red:


1.    Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2.    Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 15. redne seje;

Osnutek zapisnika 15. redne seje.pdf

3.    Določitev in potrditev dnevnega reda;

4.    Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov Občine Komen v svet zavoda Osnovna šola Antona Šibelja – Stjenka;

Gradivo k 4. točki.pdf

5.    Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih - seznanitev;

Gradivo k 5. točki.pdf

6.    Predlog Odloka o proračunu občine Komen za leto 2013 – prva obravnava;

Gradivo k 6. točki.pdf

7.    Vprašanja, pobude, odgovori.

 

Sprejeti sklepi, 16. redna seja.doc

 

 

natisni