temperatura 31°C
smer vetra JZ
hitrost 3.2m/s

Seje občinskega sveta v mandatu 2010-2014

17. redna seja občinskega sveta, 20. 2. 2013 ob 17. uri


Datum: 30.01.2013

Sklic 17. redne seje.pdf

Predlagani dnevni red:

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2.      Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 16. redne seje;

Osnutek zapisnika 16. redne seje.pdf

3.      Določitev in potrditev dnevnega reda;

4.      Predlog za določitev cene najema žarnega grobnega prostora;

Gradivo k 4. točki.pdf

5.      Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana;

Gradivo k 5. točki.pdf

6.      Komen trg – idejna zasnova (seznanitev);

7.      Predlog Odloka o proračunu občine Komen za leto 2013 – druga obravnava;

Gradivo k 7. točki.pdf

8.      Vprašanja, pobude, odgovori.

natisni