temperatura 31°C
smer vetra JZ
hitrost 3.2m/s

Seje občinskega sveta v mandatu 2010-2014

18. redna seja občinskega sveta, 17. 4. 2013 ob 17. uri


Datum: 03.04.2013

Sklic 18. redne seje.pdf

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2.      Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 17. redne seje;

Osnutek zapisnika 17. redne seje.pdf

3.      Določitev in potrditev dnevnega reda;

4.      Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organov skupne občinske uprave – skrajšani postopek;

Gradivo k 4. točki.pdf

5.      Predlog Sklepa o izdaji soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica;

Gradivo k 5. točki.pdf

6.      Predlog Letnega programa športa Občine Komen za leto 2013;

 Gradivo k 6. točki.pdf

7.      Predlog Letnega programa kulture Občine Komen za leto 2013;

Gradivo k 7. točki.pdf

8.      Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v občini Komen;

Gradivo k 8. točki.pdf

9.    Letno poročilo Razvojne agencije ROD za leto 2012 – seznanitev;

Gradivo k 9. točki.pdf

10.  Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja Razvojne agencije ROD;

Gradivo k 10. točki.pdf

11.  Predlog Sklepa o prejemnikih priznanj za leto 2013;

Gradivo k 11. točki.pdf

12.  Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parceli št. 1375/44, k.o. Tomačevica;

Gradivo k 12. točki.pdf

13.  Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parceli št. 1375/40, k.o. Tomačevica;

Gradivo k 13. točki.pdf

14.  Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parceli št. 1403/14, k.o. Kobdilj;

Gradivo k 14. točki.pdf

15.  Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2012;

Gradivo k 15. točki.pdf

16.  Vprašanja, pobude, odgovori.

natisni