temperatura 32°C
smer vetra Z
hitrost 2.7m/s

Seje občinskega sveta v mandatu 2010-2014

20. redna seja občinskega sveta, 19. 6. 2013 ob 17. uri


Datum: 07.06.2013

 

Sklic 20. redne seje, 19. 6. 2013.pdf

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2.      Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 19. redne seje;

Predlog zapisnika 19. redne seje.pdf

3.      Določitev in potrditev dnevnega reda;

4.      Predlog Odloka o razglasitvi domačije Tupelče 4, Petrovi, za kulturni spomenik lokalnega pomena – druga obravnava;

Gradivo k 4. točki.pdf

5.      Predlog sklepa o sofinanciranju nadstandardnega izvajanja pouka v kombiniranem oddelku 2. in 3. razreda ter 5. in 6. razreda v Podružnici Štanjel;

Gradivo k 5. točki.pdf

6.      Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o uveljavljanju rezervacije v poletnih mesecih in plačilu programov vrtca v primeru odsotnosti otrok zaradi bolezni in v primeru začasnega izpisa in ponovnega vpisa otroka v vrtec;

Gradivo k 6. točki.pdf

7.      Predlog Sklepa o financiranju prevoza otroka s posebnimi potrebami v času organiziranega počitniškega varstva v Osnovno šolo Kozara;

Gradivo k 7. točki.pdf

8.      Predlog Sklepa o izdaji soglasja za nakup vozila iz sredstev požarnega sklada občine in o zagotavljanju kritja razlike finančnih sredstev iz proračuna občine v primeru zmanjšanja transfernih prihodkov iz sredstev požarnega sklada do poplačila leasinga za vozilo GVM – 1;

Gradivo k 8. točki.pdf

9.      Predlog sklepa o dopolnitvi letnega Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Komen za leto 2013;

Gradivo k 9. točki.pdf

10.   Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organov skupne občinske uprave – druga obravnava;

Gradivo k 10. točki.pdf

11.     Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika občine v svet zavoda ZD Sežana;

Gradivo k 11. točki.pdf

Gradivo k 11. točki, zapisnik.pdf

12.     Predlog Sklepa o izdaji mnenja lokalne skupnosti;

Gradivo k 12. točki.pdf

13.     Osnutek načrta preoblikovanja turistične dejavnosti (TIC) v Občini Komen;

Gradivo k 13. točki.pdf

14.     Vprašanja, pobude, odgovori.

natisni