temperatura 31°C
smer vetra JZ
hitrost 3.2m/s

Seje občinskega sveta v mandatu 2010-2014

22. redna seja občinskega sveta, 20. 11. 2013 ob 17. uri


Datum: 04.10.2013

Predlagani dnevni red:

 Sklic 22. redne seje.pdf 

1.    Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2.    Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 21. redne seje;

3.    Določitev in potrditev dnevnega reda;

4.    Predlog Sklepa o podpori k vzpostavitvi geoparka Kras;

Gradivo k 4. točki.pdf

Studija-Geopark-koncna.pdf

Preverjanje možnosti izvedbe geoparka na Krasu_strokovne podlage.pdf

5.    Poročilo JP Kraški vodovod o omrežnini v Občini Komen - seznanitev;

Gradivo k 5. točki.PDF

6.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra na parc. št. 2819 k.o. Gorjansko;

Gradivo k 6. točki.pdf

7.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra na parc. št. 3545/24 k.o. Komen;

Gradivo k 7. točki.pdf

8.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra na parc. št. 1403/16 k.o. Kobdilj;

Gradivo k 8. točki.pdf

9.    Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2014;

Gradivo k 9. točki.pdf

10. Predlog Odloka o proračunu občine Komen za leto 2014 – prva obravnava;

Gradivo k 10. točki.pdf

11. Vprašanja, pobude, odgovori.

 

natisni