temperatura 31°C
smer vetra JZ
hitrost 3.2m/s

Seje občinskega sveta v mandatu 2010-2014

23. redna seja občinskega sveta, 18. 12. 2013 ob 17. uri


Datum: 23.11.2013

Predlagani dnevni red:

 Sklic 23. redne seje.pdf

 1.    Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2.    Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 22. redne seje;

Osnutek zapisnike 22. redne seje.pdf

3.    Določitev in potrditev dnevnega reda;

4.    Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija ROD Ajdovščina – prva obravnava;

Gradivo k 4. točki.pdf

5.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Komen – skrajšani postopek;

Gradivo k 5. točki.pdf

6.    Predlog Odloka o proračunu občine Komen za leto 2014 – druga obravnava;

Gradivo k 6. točki.pdf

7.    Predlog Pravilnika o dopolnitvi pravilnika o načinu odmere in plačevanja komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje v naselju Komen;

Gradivo k 7. točki.pdf

8.    Predlog za potrditev načrta urejanja novega dela pokopališč Kobdilj (sv. Gregor);

Gradivo k 8. točki.pdf

9.    Predlog Sklepa o imenovanju člana sveta Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana za mandatno obdobje 2014-2018;

Gradivo k 9. točki.pdf

10. Vprašanja, pobude, odgovori.

natisni