temperatura 29°C
smer vetra Z
hitrost 2.1m/s

Seje občinskega sveta v mandatu 2010-2014

24. redna seja občinskega sveta, 19. 2. 2014 ob 17. uri - PRELOŽENA NA 26. 2. 2014


Datum: 03.02.2014

24. REDNA SEJA JE PRELOŽENA NA SREDO, 26. 2. 2014, S PRIČETKOM OB 17. URI. PREDLAGANI DNEVNI RED OSTAJA NESPREMENJEN.

Obvestilo o preloženi seji.pdf

 

 

 

Predlagani dnevni red:

 Sklic 24. redne seje.pdf

1.    Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2.    Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 23. redne seje;

Osnutek zapisnika-23.redna seja.pdf

3.    Določitev in potrditev dnevnega reda;

4.    Ocena o izvajanju Občinskega programa varnosti občine Komen v letu 2013;

Gradivo k 4. točki.pdf

5.    Predlog Letnega programa kulture občine Komen za leto 2014;

Gradivo k 5. točki.pdf

6.    Predlog Letnega programa športa občine Komen za leto 2014;

Gradivo k 6. točki.pdf

7.    Predlog Sklepa o izdaji soglasja Zavodu za socialno oskrbo Pristan Podnanos k predlogu cene storitve »Pomoč družini na domu«;

Gradivo k 7. točki.pdf

8.    Predlog Sklepa o oprostitvi plačila najemnine za grobne prostore;

Gradivo k 8. točki.pdf

9.    Predlog Sklepa o prekinitvi obravnave predloga »Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Razvojna agencija ROD Ajdovščina« ter o izstopu Občine Komen iz Javnega zavoda Razvojna agencija ROD;

Gradivo k 9. točki.pdf

10. Vprašanja, pobude, odgovori.

natisni