temperatura 31°C
smer vetra JZ
hitrost 3.2m/s

Seje občinskega sveta v mandatu 2010-2014

25. redna seja občinskega sveta, 16. 4. 2014 ob 17. uri


Datum: 07.04.2014

 Sklic 25. redne seje.PDF

1.    Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2.    Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 24. redne seje;

Osnutek zapisnika 24. redne seje.pdf

3.    Določitev in potrditev dnevnega reda;

4.    Letno poročilo koncesionarja o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje pokopališč« v Občini Komen za leto 2013;

Gradivo k 4. točki.pdf

5.    Letno poročilo o izvajanju gospodarske javne službe »zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov« v Občini Komen za leto 2013;

Gradivo k 5. točki.pdf

6.    Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014;

Gradivo k 6. točki.pdf

7.    Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Komen – prva obravnava;

Gradivo k 7. točki.pdf

8.    Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občine Komen – prva obravnava;

Gradivo k 8. točki.pdf

9.    Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2013;

Gradivo k 9. točki.pdf

10. Predlog Sklepa o prejemniku priznanja Občine Komen za leto 2014;

 Gradivo k 10. točki.pdf

11. Vprašanja, pobude, odgovori.

natisni