temperatura 32°C
smer vetra Z
hitrost 2.7m/s

Seje občinskega sveta v mandatu 2010-2014

26. redna seja občinskega sveta, 21. 5. 2014 ob 17. uri


Datum: 12.05.2014

 

Sklic 26. redne seje.pdf 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 25. redne seje;

Osnutek zapisnika 25. redne seje.pdf

3. Določitev in potrditev dnevnega reda;

4. Predlog  Sklepa o izdaji soglasja k številu in vrsti oddelkov ter sistematizaciji delovnih mest v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Sežana v šolskem letu 2014/2015;

Gradivo k 4. točki.pdf

5. Pregled oddajanja podatkov Občine Komen v zvezi z odmero davka na nepremičnine;

Gradivo k 5. točki.pdf

6. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Šibelja - Stjenka Komen;

Gradivo k 6. točki.pdf

7. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Komen – druga obravnava;

Gradivo k 7. točki.pdf

8. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občine Komen – druga obravnava;

Gradivo k 8. točki.pdf

9. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na parc. št. 1382/5 k.o. Tomačevica;

Gradivo k 9. točki.pdf

10. Popis grobov za oprostitev plačila najemnine – potrditev;

Gradivo k 10. točki.pdf

11. Vprašanja, pobude, odgovori.

 

Razširitev dnevnega reda.pdf

Gradivo k 5. točki - razširjen dnevni red.pdf

 

natisni