temperatura 29°C
smer vetra Z
hitrost 2.1m/s

Seje občinskega sveta v mandatu 2010-2014

27. redna seja občinskega sveta, 18. 6. 2014 ob 17. uri


Datum: 29.05.2014

 Sklic 27. redne seje.pdf

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 26. redne seje;

osnutek zapisnika 26. redna seja.doc

3. Določitev in potrditev dnevnega reda;

4. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja JZ ZD Sežana;

Gradivo k 4. točki.pdf

5. Predlog sklepa o izdaji soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana;

Gradivo k 5. točki.pdf

6. Pogovor z ravnateljico Osnovne šole Antona Šibelja Stjenka Komen;

7. Predlog Sklepa o financiranju prevoza v času organiziranega počitniškega varstva v Osnovno šolo Kozara;

Gradivo k 7. točki.pdf

8. Predlog proračuna Občine Komen za leto 2015 – prva obravnava;

Gradivo k 8. točki.pdf

9. Predhodna obravnava občinskega prostorskega načrta;

Gradivo k 9. točki.pdf

10. Poročilo o postopku ustanavljanja zadruge;

11. Vprašanja, pobude, odgovori.

natisni