temperatura 32°C
smer vetra Z
hitrost 2.7m/s

Seje občinskega sveta v mandatu 2010-2014

28. redna seja občinskega sveta, 17. 9. 2014 ob 17. uri


Datum: 03.09.2014

Sklic 28. redne seje.pdf

 

Predlagani dnevni red: 

 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;
   
 2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 27. redne seje;
  Osnutek zapisnika, 27. redna seja.doc
   
 3. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 2. dopisne seje;
  Osnutek zapisnika 2. dopisna.pdf
   
 4. Določitev in potrditev dnevnega reda;
   
 5. Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Sežana, Hrpelje Kozina, Divača in Komen  (prva obravnava);
  Gradivo k 5. točki.pdf
   
 6. Seznanitev z dopolnjenim osnutkom OPN, okoljskim poročilom in pričetkom njune javne razgrnitve;
  Gradivo k 6. točki.pdf
   
 7. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Komen za 1. polletje 2014;
  Gradivo k 7. točki.pdf
   
 8. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2014;
  Gradivo k 8. točki.pdf
   
 9. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na parc. št. 2803/5 k.o. Gorjansko;
  Gradivo k 9. točki.pdf
   
 10. Vprašanja, pobude, odgovori.

natisni