temperatura 24°C
smer vetra JZ
hitrost 5m/s

Seje občinskega sveta v mandatu 2014-2018

3. redna seja občinskega sveta, 28. 1. 2015 ob 17. uri


Datum: 13.01.2015

  Sklic 3. redne seje.pdf

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2.      Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 2. redne seje;

Osnutek zapisnika 2. redne seje.pdf

3.      Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 1. dopisne seje;

Osnutek zapisnika 1. redne seje.docx

4.      Določitev in potrditev dnevnega reda;

5.      Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2014 (seznanitev);

Gradivo k 5. točki.pdf

6.      Predlog Sklepa o sofinanciranju ločenega izvajanja pouka posameznih predmetov v kombiniranem oddelku 2. in 3. razreda ter 4. in 5. razreda v Podružnici Štanjel;

Gradivo k 6. točki.pdf

7.      Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob  rojstvu otroka v občini Komen;

Gradivo k 7. točki.pdf

8.      Predlog Pravilnika o razveljavitvi Pravilnika o dodeljevanju subvencij mladim družinam v Občini Komen za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja s prenovo obstoječega stavbnega fonda;

Gradivo k 8. točki.pdf

9.      Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Komen (skrajšani postopek);

 Gradivo k 9. točki.pdf

10.  Predlog Odloka o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Komunalna infrastruktura Komen – jug« v Občini Komen (skrajšani postopek);

Gradivo k 10. točki.pdf

11.  Predlog Odloka o spremembah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje izgradnje kanalizacije v naselju Komen (skrajšani postopek);

Gradivo k 11. točki.pdf

12.  Predlog Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2015 (prvo branje);

Gradivo k 12. točki.pdf

13.  Vprašanja, pobude, odgovori.

Odgovor na pobudo.pdf

Odgovor na vprašanje ZD Sežana.pdf

natisni