temperatura 4°C
smer vetra V
hitrost 2.6m/s

Seje občinskega sveta v mandatu 2014-2018

9. redna seja občinskega sveta, 24. 2. 2016 ob 17. uri


Datum: 06.01.2016

Predlagani dnevni red:

 

 

 Sklic 9. redne seje.pdf

1.    Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2.    Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 8. redne seje;

osnutek zapisnika 8. REDNA 23.12.2015.doc

3.    Določitev in potrditev dnevnega reda;

4.    Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njegovih učinkih za leto 2015;

Gradivo k 4. točki.pdf

5.    Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Komen za programsko obdobje 2015-2020;

Gradivo k 5. točki.pdf

6.    Potrditev predloga uradno prečiščenega besedila Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Komen;

Gradivo k 6. točki.pdf

7.    Predlog Sklepa o dopolnitvi popisa grobov za oprostitev plačila najemnine;

Gradivo k 7. točki.pdf

8.    Postavitev prometne signalizacije:

·         Predlog Sklepa o postavitvi prometnega znaka »prepovedana ustavitev in parkiranje« na JP 676201 v Komnu;

Gradivo k 8. točki -1.pdf

·         Predlog Sklepa o postavitvi prometnega znaka »parkirišče« in dopolnilne table s časovnim pojasnilom ureditve parkiranja;

Gradivo k 8. točki -2.pdf

9.    Poročilo o delu in porabi sredstev nadzornega odbora Občine Komen v letu 2015 in Plan dela nadzornega odbora za leto 2016 - seznanitev;

Gradivo k 9. točki.pdf

10.  Vprašanja, pobude, odgovori.

Odgovori na vprašanja.pdf

Odgovor na vprašanje KV.pdf

Odgovor na vprašanje UE.pdf

 

 

natisni