temperatura 4°C
smer vetra V
hitrost 2.4m/s

Seje občinskega sveta v mandatu 2014-2018

12. redna seja občinskega sveta, 6. 7. 2016 ob 17. uri


Datum: 27.06.2016

 

 Sklic seje.pdf

1.    Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2.    Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 11. redne seje;

Osnutek zapisnika 11.redne seje 25.5.2016.doc

3.    Določitev in potrditev dnevnega reda;

4.    Predlog Odloka o ukinitvi Medobčinske notranje revizijske službe – organa skupne občinske uprave občin Divača, Hrpelje – Kozina, Komen in Sežana – prva obravnava;

Gradivo k 4. točki.pdf

5.    Predlog Sklepa o imenovanju vaškega odbora vaške skupnosti Preserje;

Gradivo k 5. točki.pdf

6.    Seznanitev izredno dodelitvijo občinskega neprofitnega stanovanja v najem štiričlanski družini za obdobje petih let;

Gradivo k 6. točki.pdf

7.    Predlog Sprememb kadrovskega načrta za leti 2016 in 2017;

Gradivo k 7. točki.pdf

8.    Vprašanja, pobude, odgovori.

 

natisni