temperatura 4°C
smer vetra V
hitrost 2.4m/s

Seje občinskega sveta v mandatu 2014-2018

13. redna seja občinskega sveta, 21. 9. 2016 ob 17. uri


Datum: 12.09.2016

 

 

 Sklic 13. redne seje.pdf

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 12. redne seje;
Osnutek zapisnika 12.redne seje 6.7.2016.doc

3. Določitev in potrditev dnevnega reda;        

4. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda komenski Kras – skrajšani postopek;

Gradivo k 4. točki.pdf

5. Predlog Sklepa o izdaji soglasja in določitvi cene posebne storitve javne službe vodooskrbe  za namen oskrbe s pitno vodo za kmetijske priključke;

Gradivo k 5. točki.pdf

6. Predlog sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na parceli št. 1048/4 k.o. Hruševica;

Gradivo k 6. točki.pdf

7. Predlog sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na parceli št. 949/5 in 949/6 k.o. Štanjel;

Gradivo k 7. točki.pdf

8. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Komen za I. polletje 2016;

Gradivo k 8. točki.pdf

9. Vprašanja, pobude, odgovori.

Odgovor na vprašanje.pdf

 

Razširitev dnevnega reda.pdf

Gradivo k 9. točki - novo.pdf

 

natisni