temperatura 4°C
smer vetra V
hitrost 2.4m/s

Seje občinskega sveta v mandatu 2014-2018

14. redna seja občinskega sveta, 23. 11. 2016 ob 17. uri


Datum: 13.10.2016

 

 

 Sklic 14. redne seje.pdf

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 13. redne seje;

osnutek zapisnika - 13. redna 21.9.2016.doc

3. Določitev in potrditev dnevnega reda;

4. Predlog Sklepa o seznanitvi z odstopom članice občinskega sveta ter predlog Sklepa o potrditvi mandata nadomestne članice občinskega sveta;

Gradivo k 4. točki.pdf

5.    Predlog Sklepa o ugotovitvi prenehanja članstva zaradi odstopa članice občinskega sveta in predlog Sklepa o imenovanju člana Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti;

Gradivo k 5. točki a.pdf

Gradivo k 5. točki b.pdf

Gradivo k 5. točki c.pdf

Gradivo k 5. točki - zapisnik KMVVI 9.11.2016.pdf

6.    Predlog Sklepa o soglašanju s sprejetim Statutom Javnega zavoda komenski Kras;

Gradivo k 6. točki.pdf

7.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda komenski Kras – skrajšani postopek;

Gradivo k 7. točki.pdf

8.    Predlog Sklepa o izdaji soglasja k spremembam Statuta Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov;

Gradivo k 8. točki.pdf

Gradivo k 8. točki a.pdf

Gradivo k 8. točki - zapisnik Statutarno pravne komisije 22.11.2016.pdf

9.    Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Komen za programsko obdobje 2015 – 2020;

Gradivo k 9. točki.pdf

10. Predlog Sklepa o začetku postopka za prenehanje statusa soustanoviteljice v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu  Vrtec Sežana;

Gradivo k 10. točki.pdf

11. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2017;

Gradivo k 11. točki.pdf

12. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017;

Gradivo k 12. točki.pdf

13. Predlog Rebalans – 2 proračuna Občine Komen za leto 2016;

Gradivo k 13. točki.pdf

14. Predlog Proračuna Občine Komen za leto 2017 – prva obravnava;

Gradivo k 14. točki.pdf

divo k 14. točki - zapisnik Odbora za gospodarstvo 21.11 (1).pdf

divo k 14. točki - zapisnik Odbora za proračun 21.11 (2).pdf

15. Vprašanja, pobude, odgovori.

Gradivo k 15. točki.pdf

 

 

natisni