temperatura 4°C
smer vetra V
hitrost 1.8m/s

Seje občinskega sveta v mandatu 2014-2018

15. redna seja občinskega sveta, 23. 12. 2016 ob 17. uri


Datum: 24.11.2016

Sklic 15.redne seje.pdf

Predlagani dnevni red:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 14. redne seje;

Osnutek zapisnika 14.redne seje 23.11.2016.doc

3. Določitev in potrditev dnevnega reda;

4. Predlog Odloka o izločitvi enot Komen in Štanjel iz javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Vrtec Sežana in prenehanju soustanoviteljstva – prvo branje;

Gradivo k 4. točki.pdf

5. Predlog Pravilnika o razveljavitvi Pravilnika o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen;

Gradivo k 5. točki.pdf

6. Predlog Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Komen;

Gradivo k 6. točki.pdf

7. Predlog Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Komen;

Gradivo k 7. točki.pdf

8. Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov veteranskih, domoljubnih organizacij ter drugih posebnih skupin v Občini Komen;

Gradivo k 8. točki.pdf

9. Predlog Pravilnika o sofinanciranju javnih prireditev v Občini Komen;

Gradivo k 9. točki.pdf

10. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k spremembam Statuta Javnega zavoda komenski Kras;

Gradivo k 10. točki (1).pdf

11. Predlog Sklepa o imenovanju skupnega predstavnika občin in o potrditvi predstavnikov uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti v svet zavoda Kosovelova knjižnica Sežana;

Gradivo k 11. točki.pdf

12. Predlog Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2017 – drugo branje;

Gradivo k 12. točki.pdf

13. Predlog Letnega programa športa Občine Komen za leto 2017;

Gradivo k 13. točki.pdf

14. Predlog Sklepa o podaji mnenja o kandidatih za ravnatelja oziroma ravnateljico OŠ Komen;

Gradivo k 14. točki.pdf

15. Vprašanja, pobude, odgovori.

 

natisni