temperatura 4°C
smer vetra V
hitrost 2.4m/s

Seje občinskega sveta v mandatu 2014-2018

16. redna seja občinskega sveta, 22. 2. 2017 ob 17. uri


Datum: 13.02.2017

Predlagani dnevni red:

 Sklic 16. redne seje.pdf

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 15. redne seje;

osnutek zapisnika 15. REDNA 23.12.2016 popr..doc

3. Določitev in potrditev dnevnega reda;

4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prazniku in priznanjih Občine Komen – skrajšani postopek;

Gradivo k 4. točki.pdf

5. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov lokalne skupnosti v svet zavoda Osnovna šola Antona Šibelja – Stjenka Komen;

Gradivo k 5. točki.pdf

Zapisnik KMVVI.pdf

6. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica;

Gradivo k 6. točki.pdf

7. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k imenovanju direktorja Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana;

Gradivo k 7. točki.pdf

8. Problematika izgradnje Malega trga v Komnu;

Mali trg 1
Mali trg 2
Mali trg 3
Mali trg 4

 

 

 

 

 

Mali trg 5

 

 

 

 

 

 

 

9. Vprašanja, pobude, odgovori.

 

 Predlog razširitve dnevnega reda:

Predlog razširitve dnevnega reda.pdf

Gradivo k 8. točki - nova.pdf 

Gradivo k 9. točki - nova.pdf

 

Predlog razširitve dnevnega reda:

Predlog razširitve DR 2.pdf

Gradivo k 8. točki - odg. ur..pdf

Zapisnik KMVVI 22. 2. 2017.pdf

 

natisni