temperatura 4°C
smer vetra V
hitrost 2.4m/s

Seje občinskega sveta v mandatu 2014-2018

17. redna seja občinskega sveta, 22. 3. 2017 ob 17. uri


Datum: 03.03.2017

 VABILO 17. REDNA SEJA OS.pdf

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 16. redne seje;

osnutek zapisnika 16. REDNA 22.2.2017.doc

3. Določitev in potrditev dnevnega reda;

4. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2016 – seznanitev;

4. PREDLOG SEZNANITEV LETNO POROČILO LEK 2016.pdf

5. Poročilo o delu MIR-a za Občino Komen ter Ocena o izvajanju Občinskega programa varnosti občine Komen v letu 2016 – seznanitev;

5. OCENA O IZVAJANJU OBČ.PROGR.VARNOSTI 2016.pdf

6. Letno poročilo Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana za 2016 – seznanitev;

6. PREDLOG SEZNANITEV LETNO POROČILO ZGRS 2016.pdf

6. Letno poročilo 2016 ZGRS.pdf

7. Letno poročilo javnega zavoda Kraške lekarne ilirska Bistrica – seznanitev;

7. PREDLOG SEZNANITEV LETNO POROČILO 2016-JZ LEKARNE.pdf

7. Letno_porocilo 2016 LEKARNE.pdf

7. priloge k lp 2016-LEKARNE.pdf

8. Letno poročilo javnega zavoda Zdravstveni dom Sežana- seznanitev;

8. PREDLOG SEZNANITEV LETNO POROČILO 2016-ZD SEŽANA.pdf

8. Letno_porocilo_2016 ZD SEŽANA.pdf

8. PRILOGE K LP 2016 ZD SEŽANA.pdf

9. Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o spodbujanju zaposlovanja v Občini Komen;

9. PREDLOG SPREM.PRAVILNIKA ZAPOSLOVANJE.pdf

10. Vprašanja, pobude, odgovori.

 

 

natisni