temperatura 4°C
smer vetra V
hitrost 2.6m/s

Seje občinskega sveta v mandatu 2014-2018

22. redna seja občinskega sveta, 22. 11. 2017 ob 17. uri


Datum: 06.11.2017

 Sklic 22. redne seje.pdf
 

 Predlagani dnevni red:

1.    Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2.    Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 21. redne seje;

osnutek zapisnika 21. redna 25.10.2017.doc

3.    Določitev in potrditev dnevnega reda;

4.    Predlog Sklepa o izdaji mnenja k imenovanju direktorice javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana;

Gradivo k 4. točki - predlog sklepa.pdf

Gradivo k 4. točki.pdf

Gradivo k 4. točki - zapisnik KMVVI.pdf

5.    Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana – druga obravnava;

Gradivo k 5. točki.pdf

6.    Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2018;

Gradivo k 6. točki.pdf

7. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun občinskih taks za leto 2018;

Gradivo k 7. točki.pdf

8. Predlog sklepa o dopolnitvi letnega Načrta ravnanja s premičnim premoženjem Občine Komen za leto 2017;

Gradivo k 8. točki.pdf

9.    Predlog Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2018 - prva obravnava;

Gradivo k 9. točki.pdf

10. Vprašanja, pobude, odgovori.

Gradivo k 10. točki - odgovori.pdf

Gradivo k 10. točki - Avrigo.pdf

Gradivo k 10. točki ZD Sežana.pdf

 

 

natisni