temperatura 4°C
smer vetra V
hitrost 2.4m/s

Seje občinskega sveta v mandatu 2014-2018

23. redna seja občinskega sveta, 20. 12. 2017 ob 17. uri


Datum: 11.12.2017

 Sklic 23. seje.pdf

Predlagani dnevni red:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 22. redne seje;

osnutek zapisnika 22. redna 22.11.2017.doc

3. Določitev in potrditev dnevnega reda;

4. Predlog Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Komen – prva obravnava;

Gradivo k 4. točki.pdf

5.    Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Komen za programsko obdobje 2015 – 2020;

Gradivo k 5. točki.pdf

6. Predlog Sklepa o imenovanju člana sveta – predstavnika ustanoviteljice Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana za mandatno obdobje 2018 - 2022;

Gradivo k 6. točki. sklep.pdf

Gradivo k 6. točki.pdf

Gradivo k 6. točki zapisnik KMVVI.pdf

7.    Predlogi Sklepov o ukinitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena (k.o. 2415 Kobjeglava, k.o. 2406 Ivanji Grad);

Gradivo k 7. točki Ivanji Grad.pdf

Gradivo k 7. točki Kobjeglava.pdf

8.    Predlog Sklepa o sredstvih vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje;

Gradivo k 8. točki sklep.pdf

Gradivo k 8. točki mnenje.pdf

9.    Predlog Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2018 - druga obravnava;

Gradivo k 9. točki.pdf

10. Vprašanja, pobude, odgovori.

 

natisni