temperatura 4°C
smer vetra V
hitrost 2.4m/s

Seje občinskega sveta v mandatu 2014-2018

24. redna seja občinskega sveta, 28. 2. 2018 ob 17. uri


Datum: 06.02.2018

Sklic 24. redne seje.pdf

 

1.    Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2.    Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 23. redne seje;

2. osnutek zapisnika 23. redna 20.12.2017.doc

3.    Določitev in potrditev dnevnega reda;

4.    Predlog Odloka o oglaševanju v Občini Komen – prva obravnava;

Gradivo k 4. točki.pdf

5.    Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Komen za programsko obdobje 2015 – 2020;

Gradivo k 5. točki.pdf

6.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na parcelah št. 1240/1 k.o. Ivanji Grad in 1041/6 k.o. Hruševica;

Gradivo k 6. točki.pdf

7.    Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve leta 2018 v Občini Komen;

Gradivo k 7. točki.pdf

8.    Poročilo o delu in porabi sredstev Nadzornega odbora v letu 2017 in Plan dela Nadzornega odbora za leto 2018 - seznanitev;

Gradivo k 8. točki.pdf

9. Poročila o delu predstavnikov Občine Komen v organih upravljanja - seznanitev;

Gradivo k 9. točki.pdf

10. Vprašanja, pobude, odgovori.

 

natisni