temperatura 4°C
smer vetra V
hitrost 1.7m/s

Seje občinskega sveta v mandatu 2014-2018

27. redna seja občinskega sveta, 12. 7. 2018 ob 17. uri


Datum: 02.07.2018

 

Sklic 27. redne seje.pdf

1.    Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2.    Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 26. redne seje z dne 30. 5. 2018;

osnutek zapisnika 26. redna 30.5.2018.doc

Realizacija sklepov 26. redne seje.pdf

3.    Določitev in potrditev dnevnega reda;

4.    Predlog Sklepa o izdaji soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Zdravstveni dom Sežana;

Gradivo k 4. točki.pdf

Gradivo k 4. točki-dopis zd Sežana.pdf

5.    Predlog Odloka o ustanovitvi JZ Kraške lekarne Ilirska Bistrica – prva obravnava;

Gradivo k 5. točki.pdf

6.    Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Komen – prva obravnava;

Gradivo k 6. točki.pdf

7.    Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v OPN Občine Komen – prva obravnava;

Gradivo k 7. točki.pdf

8.    Predlog Sklepa o sprejemu Deklaracije o podpori izvajanju trajnostnih modelov upravljanja in poslovanja v turizmu v okviru certifikatskega programa Slovenia Green Destination na območju Občine Komen;

Gradivo k 8. točki.pdf

9. Predlog Sklepa o seznanitvi s Končnim poročilom o opravljenem izrednem nadzoru izpeljave postopka prodaje kmetijskega zemljišča s parc. št. 460/35 k.o. Brje pri Komnu;

Gradivo k 9. točki.pdf

10.  Vprašanja, pobude, odgovori.

 

 

natisni