temperatura °C
smer vetra
hitrost m/s

Sporočila za javnost

Uspešno izpeljana akcija "Ocenjevanje naselji, vrtov, okolice hiš in turističnih kmetij na območju občine Komen v letu 2015"


Datum: 07.07.2015

 V okviru letošnjega občinskega praznika je občina prvič organizirala akcijo  "Ocenjevanje naselji, vrtov, okolice hiš in turističnih kmetij na območju občine Komen". Povabilu k sodelovanju so se odzvale štiri vaške skupnosti in dvanajst lastnikov domačij. Žal se ni odzvala nobena turistična kmetija. Kljub nekaterim začetnim težavam, ki običajno spremljajo izpeljavo podobnih akcij, je bila občinska uprava prijetno presenečena nad pozitivnim odzivom.  Akcija je bila med domačini lepo sprejeta..  V prihodnje bomo skupaj poskušali še marsikaj nadgraditi, izdelati dodatne kriterije ocenjevanja, vključiti še več zainteresiranih. Veseli smo, da smo že z letošnjo akcijo uspeli ljudem približati in prikazati nekaj prelepih delčkov naših domov in vasi. Nagrade za najlepše urejena naselja, vrtove in dvorišča so bile podeljene na slavnostni seji Občinskega sveta , 19. junija 2015. Predsednica komisije, Milena Štolfa, KSS Sežana, je ob podelitvi nagrad  strnila mnenje celotne komisije v besede:" Že po nekaj opravljenih ogledih, je komisija ugotovila, da se na tem delu Krasa skriva preveč lepih kotičkov, idej in skrbnega dela posameznikov, ki  ostajajo skriti za kraškimi zidovi. Upam, da bodo ta in podobne akcije pripomogle k temu, da boste domačini tudi v  prihodnje pripravljeni pokazati  skrite in lepo urejene kotičke vaših domov, ki nezasluženo ostajajo skriti. Ne nazadnje je to ena najpomembnejših plati turizma."   Pet članska komisija, ki je bila imenovana s sklepom župana,  je odločila, da nagrado (500 EUR) za najlepše urejeno naselje prejme Vaška skupnost Klanec pri Komnu za naselje Klanec. Komisijo je prepričala splošna urejenost naselja. Klanci v vasi so čisti, nezapleveljeni, domačini skrbijo tudi za okolico nenaseljenih hiš. V skupni oskrbi imajo par osličkov in koz. Dostopi v vas in iz vasi so urejeni,očiščeni (pot na gmajno proti kalu, k vaški štirni). Med domačini je čutiti veliko angažiranost za nadaljnji razvoj vasi.

 

nagrada Klanec
nagrada Klanec
nagrada Klanec

 

     
            

 

 

 

Prvo nagrado ( 250 EUR) v kategoriji »Ocenjevanje najlepše urejenega vrta oziroma okolice hiše«  je prejela Tanija Verč, Gabrovica pri Komnu 73. Gre za sodobno urejen vrt ob novejši družinski hiši. Vrt je zelo domišljeno urejen, vključeni so estetski elementi, ki se harmonično vključujejo v celotno podobo vrta (obrobe posameznih zelenic, razni kamniti elementi, nemoteče pergole). Zasaditve rastlin so barvno usklajene, izbor rastlin je premišljen in skrbno načrtovan. Kljub dokaj obsežnemu vrtu, je povsod zaznati skrb za urejenost in skladnost z okoljem.

 

nagrada Klanec
nagrada Klanec

 

 

 

 

 

 

Drugo nagrado ( 100 EUR) v kategoriji »Ocenjevanje najlepše urejenega vrta oziroma okolice hiše«  je prejela Vanda Mržek, Kobjeglava 53. Že naključnega obiskovalca pritegne lepo urejeno dvorišče, ki vodi do vhoda v hišo. Domačija se nahaja v starem, strnjenem delu Kobjeglave. Lastniki so z obnovo starega kmečkega poslopja uspeli ohraniti tipiko kmečkega dvorišča. Z dodanimi estetskimi elementi in domiselnimi zasaditvami dvorišče tvori zaokroženo celoto, ki mimoidočega lahko samo navduši . 

 

nagrada Klanec
nagrada Klanec

 

 

 

 

 

 

Tretjo nagrado (50 EUR) v kategoriji »Ocenjevanje najlepše urejenega vrta oziroma okolice hiše«  je prejela družina Adamič-Svetlič, Mali dol 22. Vrt in dvorišče pred vhodom v hišo vključujeta vse elemente tipičnega kraškega dvorišča v sklopu katerega sobivata dve družini. Še posebno izstopa lepo urejen zelenjavni vrt, ki ga zaokroža čista, lepo urejena, pospravljena okolica. Dvorišče je v celoti osenčeno z bogatim latnikom. Obiskovalca takoj prevzame vtis sožitja narave, domačih živali in tu živečih domačinov. 

 

nagrada Klanec
nagrada Klanec
 

 

natisni