temperatura 4°C
smer vetra
hitrost 0.4m/s

Sporočila za javnost

Javni razpis za ukrep odpravljanja zaraščanja na kmetijskih zemljiščih


Datum: 26.04.2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije je v Uradnem listu RS, št. 20/17 z dne 21. 4. 2017 objavilo 1. javni razpis za ukrep odpravljanja zaraščanja na kmetijskih zemljiščih.  

ROK ZA PRIJAVO:od 10. 5. 2017od 9. ure dalje do zaprtja javnega razpisa (objavi ministrstvo na svoji spletni strani)

 Upravičenci do sredstev so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov in izpolnjujejo pogoje za pridobitev podpore po Uredbi o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 3/17)

Podpora se dodeli upravičencu kot enkratna pomoč v obliki nepovratnih sredstev v višini 3000 eurov/ha kmetijskega zemljišča v zaraščanju oziroma sorazmerno s površino, na kateri je bilo odpravljeno zaraščanje, ki ne sme biti manjša od 0,3 ha.  

Informacije v zvezi z javnim razpisom se nahajajo na spletni strani MKGP.  

Dodatne informacije vam posredujejo:

-   INFO točka Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si,

-    INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

 

JR_odpravljanje_zaraščanja_april2017.docx

JR_odpravljanje_zaraščanja_april2017_razpisna_dokumentacija.docx

PRILOGA_1-izjava.docx

zahtevek-18-4-2017.docx

 

                          

natisni