temperatura 6°C
smer vetra V
hitrost 2.3m/s

Sporočila za javnost

Dopolnitev - Ocenjevanje škode v kmetijstvu zaradi posledic suše 2017


Datum: 18.08.2017

Uprava RS za zaščito in reševanje je sprejela Sklep za ocenjevanje škode zaradi posledic suše v tekoči kmetijski proizvodnji.

Na podlagi izdelane predhodne ocene škode v tekoči kmetijski proizvodnji, priznanih kultur ter kriterijev regijske komisije se prične z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic suše 2017 na prizadetih območjih katastrskih občin in najbolj prizadetih kulturah (koruza, oljne buče, pozni krompir…).  

Dopolnitev - rok za oddajo vlog za ocenjevanje posledic suše je podaljšan do 8. 9. 2017 (obrazec 2).

Sklep_ocena_suše_2017.pdf

Visja_sila_susa_11.8.2017.pdf

OBRAZEC 2 - ZA SUSO 2017.doc

kulture_ocenjevanje_škode.pdf

http://www.arsktrp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1355/6397/

 

natisni