temperatura 14°C
smer vetra JV
hitrost 1.4m/s

Sporočila za javnost

Prenehanje funkcije župana


Datum: 22.06.2018

 Župan Marko Bandelli je bil na predčasnih volitvah v Državni zbor Republike Slovenije v nedeljo, 3. 6. 2018 izvoljen za poslanca. V skladu z Zakonom o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11 in 48/12), ki določa, da poslanec ne sme opravljati funkcije župana ali podžupana (10. člen), ter da z dnem potrditve poslanskega mandata poslancu preneha funkcija, ki ni združljiva s funkcijo poslanca, je županu Marku Bandelliju prenehala funkcija (mandat) po samem zakonu na dan konstitutivne seje Državnega zbora Republike Slovenije, v petek, 22. 6. 2018.

V skladu z drugim odstavkom 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi, v primeru predčasnega mandata župana opravlja funkcijo župana do nastopa mandata novo izvoljenega župana podžupan.

Župan Marko Bandelli je za podžupana Občine Komen s sklepom št. 030-5/2014-1 dne 18. 11. 2014 imenoval člana občinskega sveta Valterja Ščuka.

Podžupan Valter Ščuka bo tako do izvolitve novega župana na rednih lokalnih volitvah novembra 2018, začasno opravljal funkcijo župana.

Za sestanek s podžupanom Valterjem Ščuka se lahko dogovorite v sprejemni pisarni Občine Komen, na telefonski številki (05) 7310 450 ali GSM 031 362 850, ali preko e-pošte obcina@komen.si.

 

Občinska uprava

 

natisni