temperatura 29°C
smer vetra SV
hitrost 0.8m/s

Sporočila za javnost

Povabilo k oddaji predlogov k ureditvi športnega parka na Grofovski


Datum: 15.05.2019

Občina Komen je začela s postopkom priprave Strategije razvoja športa v občini Komen. Slednja je strateški dokument razvojnega načrtovanja športne politike, ki izhaja iz doseženega položaja športa v občini in ugotavlja vlogo športa v razvoju občine ter javni interes zanj. V njej bodo opredeljene prioritete na področju športa, cilji in ukrepi za dosego ciljev ter načrtovane investicije v javno športno infrastrukturo.

Z namenom priprave dokumenta je imenovana delovna skupina, ki je že pristopila k pripravi strategije, želimo pa si pritegniti tudi širšo zainteresirano javnost, ki bi s svojim znanjem in izkušnjami na področju športa lahko pripomogla k oblikovanju strategije razvoja športa.

Ena izmed prvih nalog delovne skupine in tudi ena izmed načrtovanih aktivnosti občine v letu 2019 na področju športne infrastrukture je izdelava projektne dokumentacije za ureditev športnega parka v Komnu, natančneje na Grofovski, ki naj bi postala športno rekreacijski center.

Vljudno vas vabimo, da do 14. junija 2019 pošljete svoje razmisleke, pripombe, pobude, pričakovanja o športno rekreacijskih površinah, ki naj bi jih vključili v izdelavo investicijske dokumentacije ali po elektronski pošti na naslov soraja.balantic@komen.si ali na naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.

Zbrani predlogi nam bodo v pomoč v procesu sprejemanja odločitev o poteku ureditve športnega parka na Grofovski.

 

 

   

natisni