temperatura 27°C
smer vetra V
hitrost 5.2m/s

Sporočila za javnost

Prenehanje začasnih ukrepov v upravnih in drugih javnopravnih zadevah s 1. junijem


Datum: 27.05.2020

Vlada Republike Slovenije je dne 21. 5. 2020 sprejela Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvaldovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Sklep je objavljen v Uradnem listu RS št. 74/2020.

Sprejem sklepa pomeni, da se bodo s tem dnem upravni in drugi javnopravni postopki vodili kot pred uveljavitvijo ZZUSUDJZ.

Posebej opozarjamo, da s 1. junijem preneha veljati začasna prekinitev teka roka, zato bodo roki, ki so začeli teči pred uveljavitvijo začasnih ukrepov, s tem dnem tekli naprej, roki, ki v času trajanja začasnih ukrepov niso tekli, pa bodo s tem dnem začeli teči. Vsi, ki morajo izpolniti kakršnokoli obveznost do organov ali bi želeli izkoristiti časovno omejeno pravico do pritožbe oziroma drugega pravnega sredstva ali sodnega varstva, naj bodo zato pozorni, da ne zamudijo roka.

Pojasnila Ministrstva za javno upravo so dostopna tu.

natisni