temperatura 27°C
smer vetra V
hitrost 5.2m/s

Sporočila za javnost

Primeri vandalizma v Občini Komen


Datum: 02.07.2020

 

V zadnjem času se v Občini Komen srečujemo s primeri vandalizma oziroma neodgovornega in nespoštljivega ravnanja do skupne lastnine.

 

V Štanjelu je bila poškodovana polnilnica za električna vozila. Poškodovanje smo prijavili na PP Sežana.

e polnilnica Štanjel 1
e polnilnica Štanjel 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za Ferrarijev vrt, ki je kulturni spomenik državnega pomena, skrbi od leta 2014 Občina Komen. Za sam vrt velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih, arhitekturnih, krajinskih, likovnih in zgodovinskih vrednot vrta v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,

- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v vrt ter njegov robni pozidan in nepozidan prostor ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti,

 - podrejanje vsake rabe in vseh posegov v vrt in njegove objekte ter odprti in robni pozidani prostor ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti: značilnega tlorisa, razporeda posameznih dreves in druge opreme vrta, varovanje vedut na vrtno celoto in ohranitev pogledov z vrta na širšo, nepozidano okolico, preprečevanje zaraščanja parkovnih osi,

- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja vrta in v 2. točki odloka naštetih posameznih elementov te enote,

- znotraj območja je prepovedano postavljanje objektov trajnega ali začasnega značaja, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam, razen v primerih, ki jih s kulturnovarstvenim soglasjem odobri pristojni zavod,

- prepovedana je vožnja z motornimi vozili znotraj zaščitenega območja vrta, razen za potrebe vzdrževanja, raziskovanja in oskrbe.

Zavarovano območje je namenjeno:

-        trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, krajinskih, likovnih in zgodovinskih vrednot,

-        povečevanju pričevalnosti kulturnega spomenika,

-        prezentaciji kulturnih vrednot spomenika in situ, v tisku in drugih medijih,

-        učno-demonstracijskemu delu,

-        znanstveno-raziskovalnemu delu.

Občina Komen vsako leto namenja sredstva za nove zasaditve rastlin (sivk, vrtnic). V vrtu opažamo, da so nove zasaditve velikokrat odnešene (odtujene), sadno drevje zaradi plezanja po drevesih in obiranja plodov pa poškodovano. V zimskem času opažamo povečano obrezovanje iglavcev (odsekovanje vej), kar povezujemo s pripravo venčkov ali šopkov za adventni čas. Pred kratkim smo opazili povečano obrezovanje sivke.

Ferrarijev vrt je privlačna točka za obisk v Občini Komen, zato jo z vlaganjem truda zaposlenih in javnih sredstev v vzdrževanje in urejenost poskušamo narediti še privlačnejšo in zanimivejšo, vsem obiskovalcem pa zagotoviti dobro počutje. Vse obiskovalce vrta zato naprošamo, da v Ferrarijevem vrtu ne trgajo ali režejo okrasnih rastlin, ne plezajo po drevesih, nabirajo plodov sadnih dreves ter ne spuščajo psov s povodcev.

Primeri rezanja okrasnih rastlin, odpiranja pokrovov vodovodnega sistema, smetenja, poškodovanja  javne lastnine:

FV jul2020 1
FV jul 2020 2
FV jul 2020 3
FV2020 4
FV2020 5
FV2020 6
FV2020 7
FV2020 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V središču Komna v sklopu participativnega proračuna urejamo v sodelovanju z VS Komen mediteranski park. Opazili smo izruvanje in odtujitev na novo zasajenih rastlin.

(foto:Borut Benedejčič)

Vandalizem meditersnki park jul2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsi v občini si želimo kulturnega in spoštljivega odnosa do javne lastnine, zato občane, ki opazijo povzročitelje poškodb, pozivamo, da o tem obvestijo PP Sežana.

 

 

 

 

 

 

natisni