temperatura 19°C
smer vetra V
hitrost 1.2m/s

Sporočila za javnost

Slavnostna seja občinskega sveta Občine Komen, 18. 6. 2021


Datum: 23.06.2021

Nagovor župana Občine Komen mag. Erika Modica

Spoštovani kolegici županja in podžupanja, dragi občinski svetnici in svetniki, dragi nagrajenci, cenjeni gostje,

počasi se vračamo v stare tirnice. To vidimo tudi na tem, da za razliko od lani letošnja slavnostna seja poteka v predvidenem roku. Na sam praznični vikend sicer še ne bomo uspeli imeti osrednje občinske proslave s celodnevnim družabnim programom, kljub temu pa se bo to soboto in nedeljo po naših vaseh zvrstilo kar nekaj atraktivnih dogodkov, tako v okviru Festivala Gledanica kot tudi v okviru drugih prireditev, ki bodo dali naši občini vsaj malce slovesni pečat.

Če se ozremo deset mesecev nazaj, ko je tu potekala zadnja slavnostna seja, ugotovimo, da smo koroni navkljub uspeli uresničiti zavidljivo število projektov.

Tu gre na primer za obsežen sklop manjših investicij na vaški ravni v skupni vrednosti nad 100.000 EUR, tako v okviru participativnega proračuna, glavarine vaških skupnosti in občinskega vlaganja v vaške domove in prostore. Podvojena vaška glavarina in možnost prenosa neporabljene glavarine v prihodnja proračunska leta kažeta svoje rezultate, saj se je z združevanjem finančnih virov uredilo bistveno več, kot bi se zgolj v okviru omejenih sredstev participativnega proračuna ali enoletnega načrtovanja aktivnosti. Poleg tega so marsikje pridne roke vaščanov dodale še piko na i. To boste videli tudi iz kratkega filmčka o izvedenih investicijah, ki ga bomo prikazali po koncu mojega govora.

Vlagali smo tudi v izboljšanje prometne in komunalne infrastrukture, tu predvsem v preplastitev najbolj kritičnega odseka lokalne ceste Škrbina – Lipa in v kratkem še v izgradnjo komunalne infrastrukture na območju ALU Komen, s pomočjo katere bo lahko končno zaživela komenska obrtna cona. Čakamo tudi na skorajšnjo odobritev 1,7 milijonov eurov za izgradnjo utrjene kolesarske povezave od Komna do Sežane v okviru projekta GEOMOB.

Začeli smo s sklopom investicij v okviru tako imenovanih evropskih projektov Lokalne akcijske skupine Krasa in Brkinov. Najprej z ureditvijo medgeneracijskega parka v Svetem, ki mu bosta do konca leta sledila še ureditev medgeneracijskega parka v Komnu in dela v Ferrarijevem vrtu ter v parku ob Zdravstveni postaji Komen.

V Štanjelu smo zaključili celovito sanacijo Kobdiljskega stolpa in s pomočjo čezmejnega projekta INTERREG Va SI-HR Kaštelir, ki ga vodi Občina Komen, postavili stalno razstavo o prazgodovinskih gradiščih in na Gledanici majhen arheološki park. Uspešno nadaljujemo oživljanje štanjelskega gradu, kjer zaključujemo skoraj milijon eurov vredno obnovo 400 m2 velike mansarde spodnjega palacija, ki bo od septembra dalje gostila stalno interaktivno razstavo o Naturi 2000 na Krasu in s tem privabljala obiskovalce tudi v tako imenovani mrtvi turistični sezoni.

Na tem mestu seveda ne smemo pozabiti investicije, katere so se najbolj razveselili prav naši otroci, to je nova, sodobna šolska kuhinja v komenski šoli. Tej več kot 600.000 EUR težki investiciji bo poleti sledila še sanacija dotrajanih sanitarij v starem delu komenskega vrtca.

Štanjelski vrtec že nekaj let poka po šivih, zato zdaj pridobivamo tehnično dokumentacijo za dozidavo vrtca, saj želimo zagotoviti boljše pogoje za naše najmlajše občane. V okviru izdelave idejne zasnove ureditve Športnega parka na Grofovski in nove športne dvorane, ki se odvija v sodelovanju s Športno zvezo Komen, smo uskladili načrte za nadomestno rabo sedanje šolske telovadnice za potrebe glasbene šole in kobjeglavskega balinarskega društva.

Zavedamo se, da tam, kjer ni vizije in načrtov, ni perspektive in s tem tudi ni prihodnosti. To smo dokazali že jeseni, ko smo skupaj z Zdravstvenim domom Sežana mesec dni prej kot je to storila država, v Komnu zagotovili možnost brezplačnega množičnega testiranja na COVID-19 vsem občanom, ki so zaposleni na območju naše občine.

Ker imamo vizijo vlagamo veliko naporov in časa v pripravo vedno novih investicijskih in projektnih predlogov. Zato se izdeluje gradbena dokumentacija za številne vaške domove in za Kulturni dom Komen. Zato smo skupaj s Tušem, Kraškimi lekarnami in Pošto Slovenije uskladili načrte, da že prihodnje leto uredimo osrednje dvoetažno parkirišče zahodno od nove, večje trgovine TUŠ, in s tem prepotrebna parkirna mesta v središču Komna.

Zato od vsega začetka tesno sodelujemo z Direkcijo za infrastrukturo in plod tega dela je odločitev države, da bo že prihodnjo pomlad zgradila novo krožišče pri ALU Komen, kar nam bo zagotovilo nadomestno lokacijo za preselitev bencinske črpalke iz komenskega središča na rob naselja. Še več, država intenzivno pripravlja tudi načrte za novo zahodno obvoznico Komna in za razširitev ceste od Gorjanskega do mejnega prehoda.

In ker za razvoj naše občine ne potrebujemo le boljše prometne ali komunalne infrastrukture, smo v sodelovanju z Območno razvojno agencijo Krasa in Brkinov izdelali podroben koncept vinsko butičnega turizma za ureditev turističnega resorta ob bivšem mejnem prehodu Gorjansko. S tem in tudi z novim turističnim produktom prazgodovinskih gradišč, ki smo ga uspešno razvili v okviru že prej omenjenega projekta Kaštelir, bomo izboljšali turistično ponudbo našega območja in ustvarili nova delovna mesta.

Veseli nas, da se je prav v teh dneh prenovljena ORA kadrovsko okrepila, tako da zdaj deluje v polni sestavi in lahko tudi skrbi za turistično trženje naših nepremičnin v Štanjelu. Prepričan sem, da bomo že v kratkem videli pozitivne rezultate.

Skupaj z Domom upokojencev Nova Gorica zasledujemo vizijo kakovostnejšega življenja za starejše občane. Po lanski uspešni prijavi na razpis evropskih sredstev za ureditev dnevnega centra v Cirju, se bodo poleti začela gradbena dela in že prihodnjo pomlad bomo našim občanom nudili možnost dnevnega bivanja v prijaznih prostorih sredi prijetnega malega parka.

Seveda prihodnosti ni brez naše mladine. Zato smo letos krepko povišali posamično pomoč mladim za reševanje prvega stanovanjskega problema in za njih uvedli tudi izdatno finančno podporo pri nakupu stavbnih zemljišč, ki so v lasti občine. Vse to z namenom, da mlade zadržimo v naši občini.

Prihodnosti Krasa tudi ni brez varstva naše narave. Zato smo veseli, da nam je v pomladni čistilni akciji v sodelovanju z našimi občani uspelo zbrati in odstraniti več kot 50 ton nevarnih azbestnih odpadkov.

Skrb za prihodnost pomeni tudi skrb za varno in kakovostno vodooskrbo Krasa in Brkinov.

Zato se bomo še naprej trudili, da bi si s pomočjo evropskih sredstev zagotovili dolgoročno stabilno črpanje pitne vode v Klaričih, hkrati pa povezali naš Kraški vodovod z drugimi javnimi vodovodnimi sistemi za alternativno dobavo zadostnih količin vode v primeru morebitne nezgode.

Za vse te podvige potrebujemo precejšnja finančna sredstva. Zato ostaja naša prioriteta še naprej pridobivanje evropskih sredstev.

Vse, kar je uspelo nam uresničiti v zadnjih mesecih in vse, kar načrtujemo izvesti v prihodnje, je tudi plod dobrega sodelovanja z občinskimi svetniki in vaškimi odbori ter zavzetega dela zaposlenih v občinski upravi kot tudi zastavljenega dela prejšnjih mandatov.

Zato se zahvaljujem vsem za dobro sodelovanje in opravljeno delo. Ob koncu pa čestitam tudi vsem letošnjim nagrajencem, ki ste s svojimi uspehi prispevali k ugledu in promociji naše občine in seveda tudi vsem vam, da ste danes, upam brez kakšnih hujših dolgotrajnih posledic, preživeli moj nagovor. Hvala vam!

 

 

 

 

Prejemnika županovih priznanj:

- Rajko Kralj za delo na področju promocije športa v Občini Komen,

- Ekipa balinarskega kluba Agrochem Hrast Kobjeglava-Tupelče za doseženo 1. mesto Superlige 2020/2021.

 

Prejemniki priznanj za najboljša vina na območju Občine Komen v letu 2021:

PENEČA VINA   

1. VINARSTVO  REBULA iz Brestovice pri Komnu
2. GRČA iz Hruševice  

3. EVA JAZBEC iz Svetega 

BELO  VINO

1. DOMAČIJA FURLAN iz Kobjeglave

2. VINARSTVO  REBULA iz Brestovice pri Komnu 32

3.  BORUT KRALJ iz Kobdilja 22


RDEČE VINO  TERAN PTP

1. PERINOVA DOMAČIJA iz Komna

2. VINARSTVO  REBULA iz Brestovice pri Komnu 32

3. ZDRAVKO PIPAN - KMETIJA  PIPAN  PRI PIROTOVIH iz Svetega


Nagrada za županovo vino 2021:  PERINOVA DOMAČIJA iz Komna

 

 Prejemniki priznanj za najlepše urejeno naselje oziroma zaselek:

1. KLANEC PRI KOMNU IN KOBJEGLAVA - TUPELČE

2. TOMAČEVICA

3. ŠKOFI

 

 investicije sep 2020 - maj 2021.mp4

zupanovo pr BK_kobjeglava_tupelce_hrast.mp4

zupanovo priznanje_rajko_kralj_ 2021.mp4

1_mesto_klanec pri komnu_HD_2021.mp4

1_mesto_kobjeglava_HD_2021.mp4

2_mesto_tomacevica hd_2021.mp4

3_mesto_skofi HD_2021.mp4

 

Slavnostna seja 18.6.2021 1
Slavnostna seja 18.6.2021 2
Slavnostna seja 18.6.2021 3
Slavnostna seja 18.6.2021 4
Slavnostna seja 18.6.2021 5
Slavnostna seja 18.6.2021 6
Slavnostna seja 18.6.2021 7
Slavnostna seja 18.6.2021 8
Slavnostna seja 18.6.2021 9

natisni