temperatura 8°C
smer vetra JV
hitrost 0.6m/s

Podžupan

Funkcija podžupana je podrobno opredeljena v 33a. členu Zakona o lokalni samoupravi. Občina ima najmanj enega podžupana, ki ga imenuje župan izmed članov občinskega sveta. Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti. Podžupan tudi nadomešča župana v času njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.

Zaradi izvolitve za poslanca Državnega zbora Republike Slovenije na predčasnih volitvah v Državni zbor Republike Slovenije 3. 6. 2018, je županu Marku Bandelliju z dnem 22. 6. 2018 prenehala funkcija župana.

Do dokončne odločitve o novoizvoljenem županu (na rednih lokalnih volitvah novembra 2018) bo funkcijo župana začasno opravljal podžupan Valter Ščuka.

Za sestanek s podžupanom Valterjem Ščuka se lahko dogovorite v sprejemni pisarni Občine Komen, na tel. št. (05) 7310 450 ali GSM 031 362 850, oziroma preko e-pošte obcina@komen.si.

 

 natisni