temperatura 19°C
smer vetra J
hitrost 1.4m/s

Podžupanja

Funkcija podžupana je podrobno opredeljena v 33a. členu Zakona o lokalni samoupravi. Občina ima najmanj enega podžupana, ki ga imenuje župan izmed članov občinskega sveta. Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti. Podžupan tudi nadomešča župana v času njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.

Župan mag. Erik Modic je dne 22. 3. 2019 za podžupanjo imenoval Alenko Tavčar, ki funkcijo nastopi z dnem 1. 4. 2019.

  

alenka tavčar
Sem Alenka Tavčar iz Ivanjega Grada, novo imenovana podžupanja in popolnoma nov obraz na komenskem političnem prizorišču. Na politično pot sem stopila prvič, ko smo na lanskih volitvah z listo Svež Kraški veter dosegli izjemen rezultat. Na druženjih z občani se je program pisal kar sam, saj smo dobivali jasne smernice za naprej – potrebne so spremembe! Ljudje si želijo novih obrazov in novih dejanj, zato smo danes tukaj, da stojimo za svojimi besedami in se skupaj trudimo ustvariti pogoje za kvalitetnejše življenje v občini.

Vsi, ki me poznajo, vedo in vsi, ki me šele bodo spoznali, bodo kaj kmalu ugotovili, da sem čisto prava Kraševka, trdna in vztrajna, saj od rojstva živim in delam na Krasu. Starša sta se trudila, da bi me vzgojila v delovno in odgovorno osebo, kar jima je tudi uspelo, pa čeprav sta imela z mojim živahnim temperamentom nemalo težav. Danes v sebi združujem v celoto vse - njune delovne navade, poštenost, občutek odgovornosti in spoštljivosti ter svojo trmo in odločnost. Druženje in pogovori s sinom mi pomagajo lažje razumeti mlade in njihov pogled na svet.

Za sabo imam 25 let dela v gospodarstvu, predvsem na področju špedicije in logistike. Zaposlena sem v lastnem podjetju, ki ga v sodelovanju s kolektivom uspešno vodim in skrbim za prepoznavnost na domačem in tujem trgu.

Funkcijo podžupanje bom opravljala nepoklicno, skrbela bom  za področje gospodarstva in kmetijstva. Menim, da je na teh področjih potrebno stopiti skupaj, združiti potrebe in interese tako našega prebivalstva kot tudi zunanjih investitorjev  ter narediti korak naprej. Zato vljudno vabim k sodelovanju prav vse, ki želite  biti del te nove zgodbe. Vesela bom vašega obiska in prisluhnila vsem vašim idejam, pripombam, smernicam ali zgolj  kritikam.

V predvolilni kampanji smo obljubljali prijazno in občanom dostopno javno upravo, sedaj pa odpiramo  vrata.

Prijazno vabljeni, da vstopite.

 

Kontaktni podatki:

e-naslov: alenka.tavcar(at)komen.si

 

Podžupanja sprejema naročene stranke ob torkih, v času med 9. in 11. uro.

Za sestanek pri podžupanji pokličite sprejemno pisarno Občine Komen (05 7310 450 ali GSM 031 362 850) ali pišite na e-naslov obcina@komen.si.

 

 natisni