temperatura 18°C
smer vetra V
hitrost 1.3m/s

Poroka v Štanjelu

SKLENITEV ZAKONSKE ZVEZE V ŠTANJELU

PRIJAVA POROKE

Bodoča zakonca prijavita sklenitev zakonske zveze v času uradnih ur na matičnem uradu Upravne enote Sežana. Na Upravni enoti Sežana dobita vse podrobnejše informacije v zvezi s sklenitvijo zakonske zveze in prostih terminih.

Ob prijavi sklenitve zakonske zveze vama bo matičar ponudil proste termine, pri čemer si sklenitve zakonske zveze sledijo v strnjenem časovnem zaporedju. Zakonska zveza se ne sklepa na dan, ki je praznik ali dela prost dan.

Javno in slovesno sklepanje zakonske zveze poteka v uradnih prostorih, ki so določeni za sklepanje zakonske zveze. Uradne prostore in uradni čas za sklepanje zakonske zveze v časovnem razponu petih ur med 10.00 in 19.00 uro določi načelnik Upravne enote. Načelnica UE Sežana je sprejela pravilnik, ki določa, da se poroke sklepajo v času od 12. do 18. ure.

Sklenitev zakonske zveze zunaj uradnih prostorov ali zunaj uradnega časa za sklepanje zakonske zveze se dovoli tudi iz drugih razlogov glede na možnosti posamezne upravne enote. Bodoča zakonca morata prijavi za sklenitev zakonske zveze priložiti tudi soglasje za uporabo lokacije za sklenitev zakonske zveze. Vloga za sklenitev zakonske zveze se vloži najmanj 30 dni pred nameravano sklenitvijo zakonske zveze. V primeru, da se bodoča zakonca odločita za sklenitev zakonske zveze izven uradnih prostorov oziroma uradnega časa, krijeta stroške za sklenitev zakonske zveze v znesku 170 EUR.
 

Pravilnik o sklepanju zakonske zveze

Upravna enota Sežana

Partizanska 4

6210 Sežana

Tel. 05 7312 700

Kot uraden prostor za sklepanje zakonske zveze je v Štanjelu določena Galerija Lojzeta Spacala, v kateri domuje stalna zbirka slik in grafik Lojzeta Spacala, svetovno priznanega umetnika iz Trsta.

V Štanjelu se lahko poročita tudi cerkveno, v cerkvi sv. Danijela. Glede termina in vseh ostalih podrobnosti obreda se bodoča zakonca dogovorita z župnikom v župnijskem uradu v Kobjeglavi.

Tel. 05 769 02 73


 

POROKA V FERRARIJEVEM VRTU

Ferrararijev vrt, v lasti Enrica Ferrarija, zdravnika iz Trsta, je nastajal v dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja pod vodstvom arhitekta Maksa Fabianija pod utrjenim starim jedrom Štanjela. Fabiani je hiše, ki jih je Ferrari pokupil v stavbnem nizu nad parkom, obnovil tako, da so s parkovne strani urejene kot podeželska vila s parkom. Terasasti vrt je oblikovan tako, da se staplja z okoliško pokrajino ter je obsegal zelenjavne in cvetlične grede, pergole, balinišča, razgledišča, pavilljon ter bazen, ki se je napajal z vodo iz zato posebej zasnovanega vodovodnega sistema.

Zaradi izjemnega kulturnega, krajinskega, umetnostno arhitekturnega, zgodovinskega pomena vrtnega kompleksa je bil vrt leta 1999 z odlokom ministrstva razglašen za kulturni spomenik državnega pomena z lastnostmi kulturne krajine, spomenika oblikovane narave, tehniškega spomenika, umetnostno arhitekturnega spomenika in zgodovinskega spomenika.

Več o možnostih najema Ferrarijevega vrta za organizacijo porok in drugih dogodkov si lahko preberete tu.

Več o parkirnem režimu v Štanjelu si lahko preberete tu.

 Foto: Polona Makovec

natisni