temperatura 19°C
smer vetra J
hitrost 1.4m/s

Poroka v Štanjelu

SKLENITEV ZAKONSKE ZVEZE V ŠTANJELU

PRIJAVA POROKE

Bodoča zakonca prijavita sklenitev zakonske zveze v času uradnih ur na matičnem uradu Upravne enote Sežana. Na Upravni enoti Sežana dobita vse podrobnejše informacije v zvezi s sklenitvijo zakonske zveze in prostih terminih.

Ob prijavi sklenitve zakonske zveze vama bo matičar ponudil proste termine, pri čemer si sklenitve zakonske zveze sledijo v strnjenem časovnem zaporedju. Zakonska zveza se ne sklepa na dan, ki je praznik ali dela prost dan.

Javno in slovesno sklepanje zakonske zveze poteka v uradnih prostorih, ki so določeni za sklepanje zakonske zveze. Uradne prostore in uradni čas za sklepanje zakonske zveze v časovnem razponu petih ur med 10.00 in 19.00 uro določi načelnik Upravne enote. Načelnica UE Sežana je sprejela pravilnik, ki določa, da se poroke sklepajo v času od 12. do 18. ure.

Sklenitev zakonske zveze zunaj uradnih prostorov ali zunaj uradnega časa za sklepanje zakonske zveze se dovoli tudi iz drugih razlogov glede na možnosti posamezne upravne enote. Bodoča zakonca morata prijavi za sklenitev zakonske zveze priložiti tudi soglasje za uporabo lokacije za sklenitev zakonske zveze.. V primeru, da se bodoča zakonca odločita za sklenitev zakonske zveze izven uradnih prostorov oziroma uradnega časa, krijeta stroške za sklenitev zakonske zveze v znesku 170 EUR.
 

Pravilnik o sklepanju zakonske zveze

Upravna enota Sežana

Partizanska 4

6210 Sežana

Tel. 05 7312 700

 

LOKACIJE ZA IZVEDBO POROK V ŠTANJELU

Galerija Lojzeta Spacala - Uraden poročni prostor

Izvedba poročnega obreda je možna v prvem nadstropju Galerije Lojzeta Spacala. Po izvedenem poročnem obredu je pred vhodom v galerijo mogoča uporaba milnih mehurčkov in naravnega cvetja za metanje, uporaba riža in ostalih dekorativnih predmetov (npr. papirnatih konfetov) ni dovoljena. V galeriji ni dovoljena strežba hrane in pijače, ravno tako ni dovoljeno metanje dekorativnih predmetov, riža, milnih mehurčkov.

 

Ferrarijev vrt

Izvedba poročnega obreda v Ferrarijevem vrtu je mogoča ob sklenitvi najemne pogodbe za uporabo vrta ter ob pridobitvi soglasja lastnika oz. upravljalca prostora.

Kontakt: ORA Krasa in Brkinov d.o.o., PE Turizem, +386 5 769 10 14, stanjel@visitkras.info. .

Poroka je mogoča na lokacijah: površine ob bazenu (travnata površina nad cisterno, travnata površina ob uti, travnata površina severno od bazena) ter na zgornji zelenici »balinišču«. Ferrarijev vrt je kot javni park odprt za vse obiskovalce Štanjel tudi v času izvajanja poročnih obredov.

Na podlagi pridobljenega soglasja lastnika oz. upravljalca vrta bodoča zakonca najmanj 45 dni pred načrtovano poroko ob prijavi sklenitve zakonske zveze podata vlogo za sklenitev zakonske zveze zunaj uradnih prostorov na UE Sežana.

Kontakt: Upravna enota Sežana, +386 5 731 27 00, ue.sezana@gov.si

 

Cerkveni obred

Cerkev sv. Danijela v Štanjelu je del župnijskega urada Kobjeglava.

Kontakt: +386 5 769 02 73

 

Gostinska ponudba

Ekskluzivno pravico izvajanja gostinskih storitev na območju gradu Štanjel  (grajsko dvorišče in pripadajoči objekti gradu) ima Bistro Grad Štanjel

Kontakt: www.gradstanjel.si,  +386 41 447 854

 

FOTOGRAFIRANJE V ŠTANJELU

Fotografiranje mladoporočencev je mogoče na javnih površinah v Štanjelu, Galeriji Lojzeta Spacala, dvorišču Gradu Štanjel ter v Ferrarijevem vrtu. V Ferrarijevem vrtu je potrebno spoštovati zasebnost najemnikov, ki so vrt najeli za namen poročnega obreda, kot tudi ostalih obiskovalcev in najemnikov.

 

Parkiranje

Promet v zgornjem delu Štanjela (v grajskem obzidju) je dovoljen le stanovalcem, dostavi ter električnim vozilom do elektro polnilnice. Za vse ostale obiskovalce velja prepoved prometa.

Ob vznožju gradu so tri urejena plačljiva parkirišča.

 

Več o možnostih najema Ferrarijevega vrta za organizacijo porok in drugih dogodkov si lahko preberete tu.

 

 Foto: Polona Makovec

natisni